به گزارش سرویس اجتماعی برنا، گلایل اردلان كارشناس سلامت مدارس وزارت بهداشت اظهار داشت:‌ در برنامه مدارس مروج سلامت که از سال گذشته در کشور اجرا شده است، آموزش سلامت، تحرک بدنی، سلامت محیط، سلامت روان، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، سرویس های ارائه دهنده خدمت به دانش آموزان و مشارکت جوانان در اجرای برنامه ها از اولویت‌های بهداشتی این طرح محسوب می‌شود.

اردلان ادامه داد: در این راستا ممیزی های داخلی و خارجی نیز انجام می‌شود و حاوی چک لیست‌هایی است كه در آن وضعیت بوفه مدارس و کارکنان مدارس سنجیده می‌شود و این مقوله برای سایر قسمت‌ها مانند محیط مدرسه،‌ سلامت روان و وضعیت دهان و دندان نیز به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

وی در خصوص شناسنامه سلامت دانش آموزان نیز گفت: یکی از برنامه‌هایی که سال ها است در مدارس کشور اجرا می‌شود و هر دو یا سه سال، یک بار با آمار مستندات مورد بازنگری قرار می‌گیرد شناسنامه سلامت است که بخشی از آن در پایه اول ابتدایی امسال به طور همزمان در پرونده الکترونیک خانوار نیز وارد شد و در هنگام معاینه و ارزیابی دانش آموز دسترسی آسان را به اطلاعات و وضعیت پایه دانش آموز و خانواده وی از نظر سلامتی ارزیابی می‌كند.

به گفته كارشناس سلامت مدارس، اگر این برنامه به طور گستره در کشور اجرا شود، نیاز به نسخه شناسنامه سلامت نیست و اطلاعات به صورت الکترونیک در اختیار سیاستگذاران قرار می‌گیرد.

اردلان ادامه داد: امسال در پایه اول دبستان بسته خدمات پزشک در بخش های ارزیابی، طبقه بندی و اقدام منطبق با شرایط اورژانس و غیر اورژانس و بسته خدمات غیر پزشک نیز طراحی و چاپ شد و در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت.

گفتنی است؛ سال گذشته حدود 700 مدرسه در شهر و روستا به عنوان مدرسه مروج سلامت معرفی شد.