به گزارش سرویس اجتماعی برنا،  محمد آهوخش مجری طرح كمك های فنی و اعتباری بهسازی نانوایان و مشاور مدیر عامل شركت بازرگانی دولتی ایران با بیان این مطلب گفت: این طرح در حقیقت در سه ماه پایانی سال گذشته و با تغییر مدیریت اجرایی آن با قوت بیشتری از 9 ماه قبل ازآن پیگیری شد كه حاصل همین پیگیری ها هم باعث شد تا حدود 85 درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده به نانوایان در كل كشور پرداخت شود.

وی افزود: سال گذشته در مجموع 93 میلیارد و 279 میلیون و 340 هزار ریال تسهیلات برای اجرای طرح بهسازی نانوایی ها در كشور در نظر گرفته شده بود كه از میان تسهیلات تخصیص یافته به هر استان، بیشترین میزان به استان تهران با 26 میلیارد و 705 میلیون و 879 هزار ریال تسهیلات تعلق دارد.

مجری طرح كمك های فنی و اعتباری بهسازی نانوایان شركت بازرگانی دولتی ایران یادآور شد: پس از تهران بیشترین میزان تسهیلات به استان های خراسان رضوی با 5 میلیارد و 479 میلیون و 880 هزار ریال و آذربایجان شرقی با 5 میلیارد و 23 میلیون و 500 هزار ریال اختصاص یافته و همچنین كمترین میزان تسهیلات برای پرداخت تسهیلات در استان های سمنان با 564 میلیون و 740 هزار ریال و بوشهر با 568 میلیون و 840 هزار ریال بوده است.

وی تصریح كرد: در برخی استان های كشور مانند مازندران 4 میلیارد و 181 میلیون و 660 هزار ریال، گیلان 3 میلیارد و 976 میلیون و 300 هزار ریال، اصفهان 3 میلیارد و 825 میلیون ریال، آذربایجان غربی 3 میلیارد و 458 میلیون و 140 هزار ریال، خوزستان 3 میلیارد و 344 میلیون و 920 هزار ریال، فارس 2 میلیارد و 694 میلیون و 500 هزار ریال، خراسان شمالی 2 میلیارد و 640 میلیون و 260 هزار ریال، کردستان 2 میلیارد و 620 میلیون و 339 هزار ریال، سیستان و بلوچستان 2 میلیارد و 541 میلیون و 820 هزار ریال، گلستان 2 میلیارد و 156 میلیون و 280 هزار ریال، اردبیل 2 میلیارد و 117 میلیون و 180 هزار ریال و کرمانشاه 2 میلیارد و 60 میلیون و 740 هزار ریال تسهیلات به امر بهسازی نانوایی ها تعلق گرفته است.

به گفته آهوخش تسهیلات اختصاص یافته برای بهسازی نانوایی ها در سایر استان ها نیز به شرح زیر است: خراسان جنوبی یك میلیارد و 988 میلیون و 480 هزار ریال، همدان یك میلیارد و 842 میلیون و 640 هزار ریال، کرمان یك میلیارد و 834 میلیون و 980 هزار ریال، لرستان یك میلیارد و 614 میلیون و 320 هزار ریال، مرکزی یك میلیارد و 519 میلیون و 800 هزار ریال، قزوین یك میلیارد و 454 میلیون و 520 هزار ریال، البرز یك میلیارد و 430 میلیون و 380 هزار ریال، زنجان یك میلیارد و 260 میلیون و 380 هزار ریال، کهکیلویه و بویراحمد یك میلیارد و 233 میلیون و 120 هزار ریال، چهارمحال و بختیاری یك میلیارد و 227 میلیون و 639 هزار ریال، یزد یك میلیارد و 177 میلیون و 80 هزار ریال، ایلام یك میلیارد و 121 میلیون و 899 هزار ریال، هرمزگان 873 میلیون و 640 هزار ریال و قم 741 میلیون و 200 هزار ریال.