محمدحسین خوشنویسان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به بیمه دندان 6 كودكان 6 تا 12 ساله كشور اظهار داشت: بیمه "دندان 6" كودكان طی چند سال گذشته به تصویب رسید، اما متاسفانه این موضوع به خوبی اجرا نشد.
 
رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت امیدوار است با اجرای برنامه سنجش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان بدو ورود به مدرسه، دانش ‌آموزانی كه نیازمند اقدامات درمانی برای "دندان 6 " هستند، بلافاصله برای درمان ارجاع داده شوند. 

خوشنویسان با اشاره به این مطلب که اقدامات مربوط به درمان و ترمیم دندان 6 كودكان 6 تا 12 ساله در بخش دولتی و در مراكز بهداشتی درمانی با تعرفه‌های دولتی انجام می شود، افزود: در راستای دسترسی بیشتر اقدامات درمانی، كودكان 6 تا 12 ساله می‌توانند برای ترمیم "دندان 6" با تعرفه دولتی نیز به بخش دولتی یا بخش خصوصی مراجعه كنند.