به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محراب آقازاده درباره معرفی ستاد سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، گفت: سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و كار استان تهران از مهر ماه سال 88 بطور رسمی و با هدف رسیدگی به اخبار مردمی از موارد غیر بهداشتی اعلام شده توسط مردم تشكیل شده است. 

رییس ستاد فوریت های سلامت محیط و كار وزارت بهداشت ادامه داد: مردم برای ابراز درخواست های خود با كد تلفن 09678 در اماكن عمومی و مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی تماس حاصل كنند.

آقا زاده موضوعات مطرح شده در تلفن های مردمی را مربوط به مواردی همچون غیر بهداشتی بودن آب، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، بهداشت كشاورزی و دامداری ها، عرضه و فروش مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، سلامت محیط كار، عوامل زیان آور محیط كار، رسیدگی به وضعیت بهداشتی مناطق بلازده كشور، تخلفات بهداشتی و حفاظتی در مراكز پرتو پزشكی، استعمال دخانیات در اماكن عمومی و مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی، عدم رعایت بهداشت محیط در مدارس و بیمارستان ها دانست.

وی در خصوص میزان شكایات رسیده به ستاد فوریت های سلامت و محیط كارگفت: با مقایسه درصد شکایات بر حسب صنف، طی 2 ماه آذر و دی، با اینکه هنوز یک هفته تا پایان یافتن ماه جاری زمان باقیست اما به طرز قابل توجهی شکایات از نانوایی ها در ماه جاری افزایش یافته و از15 درصد به 65 درصد
در دی ماه رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گفتنی است كه بر اساس آمار ارائه شده از سوی رییس ستاد فوریت های سلامت وزارت بهداشت تاكنون حدود 10هزار و 359درخواست به دست این ستاد رسیده كه از این میزان به 10 هزارو209  درخواست رسیدگی شده است و پاسخگویی به بقیه درخواست ها مبتنی بر رسیدگی دستگاه هایی همچون شهرداری، اداره بهداشت آب و فاضلاب و دیگر سازمان ها است.