به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین، مصطفی قمری با اشاره به اعتماد مردم در انتخاب تأمین‌اجتماعی به عنوان حامی بیمه‌شدگان در مواقع موردنیاز گفت: حسن اعتماد مردم به این نهاد به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای كشور، مسئولان را بر آن می‌دارد كه درقبال این اعتماد، زمینه استفاده یكسان از خدمات بیمه‌ای را برای آحاد بیمه‌شدگان در اقصی نقاط كشور فراهم کند.

مدیركل تأمین‌اجتماعی فارس گفت: در سال گذشته 83 هزار پرونده فعال در دستور كار بازرسی این صندوق قرار گرفته كه قریب به 102 هزار بازرسی از این كارگاه‌ها صورت پذیرفته است. همچنین تعداد بازرسی‌های صورت پذیرفته در 6ماهه اول سال گذشته 60 هزار و 600 فقره بوده كه با افزایش 2 هزار و 205 فقره بازرسی، این تعداد در 6ماهه اول سال جاری به 62 هزار و 805 فقره رسیده است كه این امر نشانگر همت بازرسان این صندوق برای آسودگی‌خاطر قشر كارمند و كارگر جامعه در راستای شمولیت حداكثری  در بهره‌مندی از مزایای قانونی تأمین‌اجتماعی است.

وی افزود: باتوجه به ماده 47 قانون، بازرسان كارگاه‌ها موظفند جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان و كارفرمایان خوش‌حساب و همچنین برخورد با كارگاه‌هایی كه مبادرت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه خارج از مقررات و به نیت سوءاستفاده غیرحق از مزایای تأمین‌اجتماعی می کنند باتوجه به لیست‌های ارسالی كارفرمایان و همچنین پاسخ به درخواست‌های كتبی افراد شاغل در كارگاه‌ها، نسبت به انجام بازرسی از كارگاه‌ها اقدام کنند.
 

این امر با بررسی دفاتر قانونی شركت‌ها و مؤسسات صورت پذیرفته و در مواردی صورت اسامی افراد تهیه و مدارك و اسناد مالی و قانونی به شرح مفاد قانون بررسی می‌شود.