به گزارش سرویس اجتماعی برنا، خردمند مشاور رییس دانشگاه علوم پزشكی تهران درباره ساخت بیمارستان جدید انستیتو كانسر گفت: مجری پروژه وزارت مسكن و شهرسازی است و هزینه‌های آن از سوی دولت در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد همچنین پیمانكار آن از سوی وزارت مسكن تعیین شده و دستگاه بهره بردار آن دانشگاه علوم پزشكی تهران است.

خردمند با اشاره به سایر بخش‌های بیمارستان جدید انستیتوكانسر گفت: این پروژه شامل 548 تخت بستری (360 تخت بستری بیماران كانسری و 104 تخت مراقبت‌های ویژه)، 62 تخت درمان كوتاه مدت (21 تخت Pain clinic و chemical clinic) 44 تخت بستری VIP و 40 تخت بستری رادیوتراپی است.

مشاور رییس دانشگاه با بیان این‌كه تمام مراحل پروژه در یک فاز انجام می‌شود، تصریح كرد: طراحی پروژه از آبان ماه امسال شروع شد و انتظار می‌رود حدود 4 تا 5 سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به برآورد اعتبار مورد نیاز تكمیل پروژه گفت: حدود 100 میلیارد تومان براساس نرخ امروز برای این پروژه پیش بینی شده است.