سجاد رضوی مدیركل اعتباربخشی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به اجرای طرح اعتباربخشی بیمارستان‌های كشور از شهریور ماه سال‌جاری اظهار داشت: اقدامات مربوط به اعتباربخشی بیمارستان‌های داوطلب از شهریور امسال آغاز می‌شود، به‌طوری که می‌توان گفت اعتباربخشی جایگزین ارزشیابی خواهد شد.
 
رضوی با بیان این مطلب که در گذشته اعتبار بخشی بیمارستان‌ها صورت نمی‌گرفت، اظهار داشت: در آبان ماه نیز اعتباربخشی برای تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در كشور اجباری خواهد شد، به طوری که می‌توان گفت در اعتباربخشی تک تک بخش‌های بیمارستانی بررسی شده و امتیازدهی می‌شوند.

مدیر اعتباربخشی و نظارت بر بیمارستان‌های وزارت بهداشت ادامه داد: آموزش پرسنل، رعایت استاندارد‌ها، حقوق بیمار، اصول رعایت کامل طرح انطباق و ایمنی بیمار از جمله مسائلی است که در اعتباربخشی بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس برنامه اعتباربخشی، بیمارستان‌ها ملزم به رعایت منشور حقوق بیمار هستند، گفت:  یکی از اجزای اصلی این برنامه توجه به منشور حقوق بیماران است، به طوری که با اجرای این طرح بیمارستان‌ها هر لحظه توسط وزارت بهداشت در حال ارزشیابی هستند.

رضوی در خاتمه تصریح کرد: تاکنون نظارت‌ها منوط به دریافت شکایت بوده است، اما با اجرای برنامه اعتباربخشی و شفاف شدن عملکرد بیمارستان‌ها، بحث نظارت ‌بدون ارسال گزارش از سوی بیماران نیز فعال می‌شود.