به گزارش خبرگزاری برنا، تدبیر24 نوشت: این روزها آقای رییس جمهور یک تنه بارهای زیادی را بر دوش می کشد، او مجبور است مدام به بدنه اجتماعی حامیانش یادآوری کند که وعده هایش را فراموش نکرده، او باید پاسخ اتهامات و سیاه نمایی های  بسیاری از مخالفان و دلواپسان دولتش را بدهد، او هر روزه حواشی زیادی را رفع می کند، او بر بسیاری از موارد شخصا نظارت و ... ، او حسن روحانی است، ویرانه ای را تحویل گرفته و کشوری را از خطر سقوط نجات داده اما مخالفانش همچون سرنشینان قایقی که زیرپای خود را سوراخ می کنند بی مهابا به او می تازند تا شاید انتقام شکست از مردم در 24 خرداد 92 را از رییس جمهور  منتخبشان بگیرند، در این بین اما یک ضعف بزرگ وجود دارد و آن ضعف اطلاع رسانی در دولت است.

به گزارش خبرنگار تدبیر24، ضعف در مجموعه اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید به خوبی قابل مشاهده است، این اتفاق نه از جهت نبود نیروی مناسب و با تجربه بلکه به دلیل قرارنگرفتن برخی مهره های اطلاع رسانی در جای مناسب خود است. گویا تیم اطلاع رسانی دولت اعتقادی به رسانه ها و نقش آن ندارد و بناست آقای رییس جمهور خود یک رسانه باشد. رسانه ای ناطق که یک تنه باید پاسخ تمام اتهامات و حملات را بدهد، باید امید مردم را زنده نگهدارد و مدام به آنها یادآوری کند که کشور را در چه شرابطی تحویل گرفته است. روحانی به تنهایی تمام بار رسانه ای دولتش را بر دوش می کشد.
البته نباید از فعالیت های مثبت این تیم وبرخی از افراد دلسوز دولت چشم پوشی کرد اما در عمل آنچه که از تیم اطلاع رسانی دولت دیده شده تنها معطوف به دعوت از خبرنگاران حوزه دولت برای پوشش جلسات و برنامه ها و سفرها و ماموریت ها بوده است. عدم شناخت رسانه ها، برخورد گزینشی با روزنامه نگاران و خبرنگاران، عدم ارائه مشاوره رسانه ای مناسب به رییس جمهور و  دیگر اعضای دولت، عدم بهره گیری صحیح از فرصت تبلیغات و ... از نقاط ضعف این تیم است که باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح یا رفع آن تصمیمی اتخاذ شود، چرا که در صورت تداوم وضع موجود نتیجه حاصل شده نتیجه ای جز تخریب دولت یا به عبارتی بهتر گل به خودی نخواهد داشت و معلوم نیست چه کسانی از این واقعه سود خواهند برد !

برخورد تیم اطلاع رسانی دولت با رسانه های خود نظیر ایرنا و ایران و نیز رسانه های مستقل همسو با خود مانند، برنا، ایسنا، ایلنا، اعتماد، شرق و ... بگونه ایست که این اصطلاح میان خبرنگاران رایج شده که برای محبوب شدن در تیم اطلاع رسانی دولت باید روزی یک بار انواع اتهامات را روانه دولت کنید تا مورد توجه آنان قرار بگیرید. البته خبرنگاران نیازمند توجه یا حتی عدم توجه نهادها از جمله دولت نیستند اما این رویه نا مطلوب عملا فضا را به سمت و سویی می برد که نماینده حامیان و بدنه اجتماعی رییس جمهور سکوت پیشه کرده و امکان طرح مطالبات مخاطبان خود را نداشته باشند اما طرف مقابل به شیوه های مختلف با دولت در ارتباط بوده و در نهایت نیز از این ارتباط در راستای تخریب هرچه بیشتر دولت استفاده کند.

پیامد دیگر اقدام نامناسب این تیم؛ ناهماهنگی میان رسانه های همسو با یکدیگر است، در شرایطی که مخالفان دولت با در اختیار داشتن چندین روزنامه و سایت زنجیره ای پروژه های مشترک خود علیه دولت را با شدیدترین قدرت ممکن به پیش می برد.
چندی پیش مشخص شد خبرنگارانی در یکی از رسانه های نزدیک به دولت باحقوق 5 میلیونی درحال فعالیت و توزیع اخبار رسانه مطبوع خود در شبکه های اجتماعی اند. این موضوع با واکنش شدید برخی از مدیران مسئول رسانه ها مواجه شد و در پی این انتقاد حقوق این افراد قطع گردید. نکته حائز اهمیت این اتفاق علاوه بر بعد ریالی آن، عدم حمایت دولت و برنامه های دولت توسط این افراد پس از قطع حقوق آنها بوده بگونه ای که گفته می شود اینان نه تنها از همراهی دولت امتناع ورزیدند بلکه نسبت به تخریب دولت نیز فعالیتی را انجام داده اند.

آنجا که یک مسئول در قامت یک خبرنگار با رئیس جمهور در مترو و درمیان مردم مصاحبه می کند به این معنا نیست که وی جای خبرنگاران را گرفته است بلکه بدان معنی است که وی نیز خودرا ازآن خبرنگاران میداند و قاعدتا پیگیر خواسته های آنان بوده و درصدد جلب توجه دولت است. این موضوعی است که در برخی رسانه ها بگونه ای وارونه منعکس داده شد و برداشت های شخصی و به دور از انصاف را به دنبال داشت.
از جمله این موارد است که اقدامات و موضع گیری های تیم اطلاع رسانی دولت می بایست درمقابل این تخریب ها صورت بگیرد اما متاسفانه عکس العملی درخور آن رخ نداده است.