به گزارش خبرگزاری برنا، ایسکانیوز نوشت: نخست اتفاق بود. غیرمنتظره اش خواندیم.  اما ... نه. ضرباهنگ گام هایش گویای بوطیقای ترنماتش بود. موج  بود که تیز خرامیدن آغازید و گفت: نه خاموشم و خسته. . هر اهل هنر و غیر اهل هنری دیگر می داند که سونامی لغو کنسرتها ریشه در خاکی دارد بسی عمیق تر از باغچه سوتفاهمات اداری. داستان لغو کنسرت ها که از دولت قبل آغاز شده گویا  تمام شدنی نیست.

به گزارش خبرنگار موسیقی ایسکانیوز، لغو کنسرت در دولت حسن روحانی به بیخ گوش حوزه  وزارت فرهنگ و ارشاد یعنی تالار وحدت نیز رسیده است،چیزی که در گذشته سابقه نداشته است و این یعنی زنگ خطر برای این وزارت خانه.معلوم نیست داستان گروکشی نهادهای دیگر با این وزارت خانه کی می خواهد تمام شود و تا چه زمان هنرمندان باید تاوان این گروکشی را بپزدازند!تعداد کنسرت های لغو شده در این یک سال و اندی، بیشتر از تعداد کنسرت های لغو شده در هشت سال دوره احمدی نژاد است.

ادامه این مطلب را در اینجا بخوانید.