به گزارش خبرگزاری برنا، پارسینه نوشت: گردشگری جزیره كیش دریك هفته گذشته رونق وتحول چشمگیری را تجربه كرده است .

بنابر آمارهای اعلام شده ازسوی فرودگاه وبندرگاه كیش 73 هزار گردشگر دربازه زمانی یك هفته ای از 18 تا 24 بهمن از دو مسیر هوایی ودریایی در جزیره كیش ترددكرده اند كه درمقایسه با سالهای گذشته حضوراین تعداد گردشگر دراین ایام از سال ویك ماه باقیمانده تا عید نوروزبی سابقه بوده است .

تردد این حجم از گردشگران درروزهایی كه طی 20 سال گذشته درزمره روزهای خلوت این جزیره از نظر وحضور گردشگران به شمار می آمد ضریب اشغال هتل ها واماكن اقامتی جزیره كیش را به صدرصد رسانده وعلاوه بر تاثیر مثبت ومستقیم بررونق اقتصادی همه بخشهای گردشگری درجزیره كیش، نشاط ناشی از حضور گردشگران درخیابانها، بازارها، مراكز پذیرایی وتفریحی این جزیره، چهره شهر را متحول كرده بود.

برقراری روزانه بیش از 100 پرواز درمسیرهای داخلی وخارجی به فرودگاه بین المللی جزیره كیش نشان دهنده افزایش علاقمندی گردشگران برای سفر به جزیره كیش است واین امر مرهون تلاش های مستمر وبرنامه ریزیهای منسجم وهدفمند برای افزایش عوامل وجاذبه های سفر دراین جزیره مرجانی است.

دركنار این اقدامات، برقراری پروازهای خارجی وتلاش برای دایر كردن خطوط پروازی به كشورهای مختلف به خصوص كشورهای اروپایی ، معرفی جاذبه ها وامكانات سرمایه گذاری دركیش با حضور درنمایشگاههای گردشگری بین المللی وفراهم كردن زیرساخت های مورد نیاز توسعه گردشگری درهمه حوزه ها مانند گردشگری سلامت، تفریحی، فرهنگی و طبیعی از دیگر اقدامات انجام شده برای جذب توریست به جزیره كیش است كه درایجاد رونق درگردشگری این منطقه تاثیر به سزایی داشته است.

درحال حاضر نیزمسئولان سازمان منطقه آزاد كیش با فعالیت های كارشناسی وهدفمند برای ادامه این روند رو به رشد تلاش می كنند تا علاوه بررونق اقتصادی جزیره كیش، به عنوان دروازه ی ورودی پس از جذب گردشگران خارجی با معرفی ظرفیت های دیگر مناطق وشهرها، زمینه های توسعه گردشگری بین المللی را درهمه كشور فراهم كنند .

وجود شرایط مناسب آب وهوایی، آرامش ، امنیت، عدم نیازبه دریافت روادید، معافیت های مالیاتی وگمركی وبسیاری ازمزیت ها وتسهیلات اقتصادی پیش بینی شده برای حمایت از سرمایه گذاران از جمله مهمترین پتانسیل های جزیره كیش برای رونق اقتصادی وگردشگری است كه مسئولان سازمان منطقه آزاد كیش با تكیه براین ظرفیت ها وتوجه براهمیت شناساندن این مزیت ها به كشورهای مختلف، تاكنون اقدامات ارزنده ای انجام داده اند وافزایش آمارهای گردشگری دراین روزها كه درسنوات گذشته دوره ركود گردشگری كیش بوده است حاكی از اقدامات صحیح وموثردررشد صنعت گردشگری این جزیره مرجانی است.

دركنار فعالیت های سازمان منطقه آزاد كیش، بخش خصوصی نیز با همكاری وحضور پررنگ دراجرای برنامه های تدوین شده برای توسعه گردشگری نقش مهمی درتحقق اهداف تعریف شده برای این منطقه آزاد ایفا كرده است.

گفتنی است همگام با انجام امور و گسترش امكانات وجاذبه های تفریحی، برگزاری نشست با هیئت های علاقمند از كشورهای مختلف همچون تركیه، یونان ، مكزیك وكشورهای منطقه كه به گفته نمایندگان این هیئت ها بسیار علاقمند به سرمایه گذاری وتوسعه ارتباطات گردشگری با جزیره كیش هستند آینده روشن وپررونقی را درمسیر توسعه گردشگری واقتصادی جزیره كیش ترسیم می كند.