به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از شبکه مجازی آستان- سوم اسفند سالروز صدور منشور تاریخی روحانیت توسط حضرت امام خمینی (ره) است. امام (ره) در اواخر عمر مبارک شان بعد از پایان دوران جنگ تحمیلی و برقراری آرامش در کشور منشور روحانیت را صادر کردند. امام(ره) در پیام تاریخی خود به روحانیون توصیه کرده اند که “باید کارهاى قضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الهى بدانند و براى خود شخصیت و امتیازى قائل بشوند که در حوزه ننشسته‏اند بلکه براى اجراى حکم خدا راحتى حوزه را رها کرده و مشغول به کارهاى حکومت اسلامى شده‏اند”.
به مناسبت سالگرد صدور این فرمان تاریخی امام(ره) و به منظور تبیین آن به سراغ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی رفتیم. آیت الله موسوی بجنوردی ضمن بیان توضیحاتی درباره زمان صدور پیام مذکور توسط امام (ره)، درباره ورود برخی نامحرمان به این حوزه هشدار داد.
اظهارات آیت الله موسوی بجنوردی را در پاسخ به سوالات شبکه مجازی آستان، در ادامه می خوانیم:

علت صدور منشور روحانیت

حضرت امام (ره) منشور روحانیت را به نحو کامل بیان کردند و در وقت خودش هم منتشر شده است. حضرت امام حساسیتی داشتند که روحانیت علاوه بر مسئله علمی و مسئله تقوایی طلبه ها، در مسائل کشور هم باید نظارت داشته باشند و کاملا رعایت بکنند که آیا دولت و یا سایر نهادها در خط انقلاب کاملا سیر می کنند؟ آیا کاملا در خط امام و خط اسلام سیر می کنند و یا خدای نکرده انحرافی پدید آمده و لهذا روی حساسیتی که حضرت امام به این معنا داشتند منشور روحانیت را صادر کردند.

منشور دستورالعمل حوزه های علمیه است

خود این منشور یک دستور العمل برای حوزه علمیه و مدرسین و دانشمندان و سران حوزه و برای همه شد. چون آن دستور العمل هم به مصلحت حوزه های علمیه بود هم به مصلحت اسلام بود و هم به مصلحت حکومت اسلامی بود.

خطوط انحرافی وارد حوزه ها نشود

امیدواریم انشالله حوزه های علمیه و سران حوزه های علمیه مثل جامعه محترم مدرسین یا مراجع بزرگوار، طوری عمل کنند که در جهات درس روحانیت و اخلاق روحانیت کاملا نظارت شود که خدای نکرده خطوط انحرافی در آنجا وارد نشود. اساس خط امام است چون خط امام همان خط اسلام است؛ خطی است که مورد تائید رسول الله و ائمه اطهار (ع) است.

حوزه قم چشم جهان اسلام است

الان حوزه علمیه قم چشم جهان اسلام است و حدود پنجاه هزار طلبه درس خوان در این حوزه بزرگ جهان اسلام و شیعه در قم فعالیت دارند و باید این حوزه را و عظمتش را از لحاظ تقوا و از لحاظ خط سیاسی حفظ کرد. خط سیاسی حوزه باید همان خطی باشد که حضرت امام برای حوزه علمیه و برای کل نهادها ترسیم کردند.

مراقب ورود نامحرمان باشیم

باید مراقب باشیم که مبادا یک وقتی نامحرمان وارد این حوزه بشوند و خدایی نکرده از خط انقلاب منحرف بشویم اما من خیلی خوش بین هستم نسبت به مراجع بزرگ تقلید و مدرسین محترم قم و شخصیتهای مسئول حوزه علمیه قم که اینها پاسدارها و نگهبانان خوبی هستند از برای حوزه علمیه و از برای خط امام که همان خط اسلام و خط انقلاب است.