آیت الله هاشمی رفسنجانی در اسفند ماه ۱۳۸۷ علیرغم مخالفت رئیس جمهور وقت و حلقه “محمدتقی مصباح یزدی، احمد جنتی و محمد یزدی”، با اکثریت آراء رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.

به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، در همین ارتباط آمده است:

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی بر جایگاه ریاست مجلس خبرگان در میانه اسفند ماه ۱۳۸۷ ماندگار شد که طیفی از درون و برون این مجلس تلاش های سازماندهی شده ای را برای تغییر ریاست مجلس خبرگان آغاز کرده بودند.

هاشمی رفسنجانی در ۲۰ اسفند ۸۷ در انتخابات هیات رئیسه با کسب ۵۱ رأی از ۷۹ رای خبره مجتهد حاضر در مجلس توانست از محمد یزدی دیگر کاندیدای احراز پست ریاست که موفق به کسب ۲۶ رأی شده بود، پیشی بگیرد. در حالی که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال پیش خبرگان رهبری به ریاست این مجلس درآمد که رقیبانی چون علی جنتی و محمد یزدی را در کنار خود داشت، در این انتخابات تنها با محمد یزدی به رقابت پرداخت. رقابت هرچند این بار بین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی رخ داد اما آرای به دست آمده نشان از فاصله طیف حلقه محمدتقی مصباح یزدی، احمد جنتی، محمد یزدی با اکبر هاشمی رفسنجانی دارد.

در نخستین سال از چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری مرحوم آیت الله مشکینی به عنوان تنها نامزد ریاست با اکتساب ۷۱ رای از مجموع ۸۰ رای به عنوان رئیس انتخاب شده بود. هاشمی رفسنجانی در حالی در این انتخابات رای اکثریت را به دست آورد که طیفی از حامیان دولت به همراه کعبی و اسلامیان، دو نماینده مجلس خبرگان تلا ش های مشترکی را برای ریاست محمد یزدی انجام دادند.

همچنین منابع نزدیک به هیات رئیسه خبرگان رهبری خبر دادند که هاشمی رفسنجانی در نشست هیات رئیسه خبرگان قبل از رای گیری از آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که در انتخابات بهمن ماه سال گذشته از تهران به مجلس خبرگان راه یافت خواست برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نامزد شود که وی این دعوت را نپذیرفت.

دراین انتخابات، محمود هاشمی شاهرودی هم به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد، او در حالی به نایب رئیسی رسید که محمد یزدی از نایب رئیسی اول به نایب رئیسی دوم تنزل پیدا کرد. هاشمی شاهرودی در انتخابات سال پیش خبرگان در انتخابات هیات رئیسه شرکت کرد اما او در این انتخابات ۳۱ رای بیش از آن انتخابات به دست آورد و با ۶۴ رای، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. آیت الله یزدی نیز با ۵۶ رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد. آیت الله نمازی نیز که دیگرنامزد برای انتخاب نواب رئیس بود، ۲۸ رای آورد.