به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، خوزه فوئنتس از دانشگاه پنسیلوانیا در این باره گفت: حشرات نیاز به یک مقدار گاز دارند که از گل منتشر می‌شود. این میزان بسیار کم است مثلا سوسک برای فهمیدن جای گل به شش مولکول از این گاز نیاز دارد.

وی افزود: سوراخ شدن لایه ازن باعث شده است تغییری در میزان گاز متساعد شده از گیاهان ایجاد شده و حشرات دچار سرگردانی شده و حیات آن‌ها به خطر بیفتند.

به به عبارتی با افزایش میزان گاز در هوا که به دلیل سوراخ شدن لایه ازن رخ داده است حشرات قادر به یافتن گیاه مورد نظر خود نیستند. مثلا سوسک کدو در این آزمایشات با زیاد شدن مقدار ازن، دیگر نتواسنت کدو را پیدا کند، شاید این امر خبر خوبی برای کشاورزان باشد اما در کل آینده حیات حشرات را به خطر می‌اندازد.

فوئنتس ادامه می‌دهد: در حال حاضر 70 درصد از حیات گیاهان به گرده افشانی بستگی دارد که توسط حشرات صورت می‌گیرد، افزایش ازن در روستا باعث می‌شود حشرات در انجام این عمل حیاتی شکست خورده و در دراز مدت حیات گیاهان کره زمین با مخاطره مواجه شود.

وقتی مطلع می‌شویم که سوراخ موجود در لایه ازن در قطب جنوب، 20 سال گذشته 2برابر شده است، میزان نگرانی افزایش می‌یابد. پل شپسون، مدیر آزمایشگاه شیمی اتمسفر در دانشگاه پردو با بیان این مطلب افزود: من فکر می‌کنم این مطالعه اهیمت زیادی دارد و نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی تا چه میزان روی سیستم‌های زیست محیطی و حیات کره زمین تاثیر دارد.