به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محققان دریافته‌اند که گوش دادن به نوع خاصی از موسیقی هنگام خواب حافظه را تقویت می‌کند.


نوسانات آهسته‌ای که هنگام خواب در فعالیت‌های مغزی رخ می‌دهند، برای حفظ حافظه بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق نشان داده شد که گوش دادن به صداهایی که با ریتم این نوسانات هماهنگ باشد، تعداد نوسانات مغزی را افزایش داده و در نتیجه باعث افزایش حافظه می‌شود.


دکتر جان بورن،از دانشگاه توبینگن آلمان، و همکارانش بر روی 11 نفر هنگام خواب در شب‌های مختلف تحقیق کردند و آن‌ها را در معرض موسیقی خاصی قرار دادند که با ریتم نوسانات آهسته مغزی هماهنگی داشت. سپس محققان متوجه شدند این افراد توانایی بیشتری در به یاد آوردن لغاتی داشتند که روز پیش آموخته بودند.


به علاوه مشخص شد گوش دادن به موسیقی که با ریتم نوسانات مغزی هماهنگ نباشد، تأثیری بر حافظه ندارد. همچنین محققان معتقدند این تکنیک که تحریک صدا نام دارد، به داشتن خواب راحت نیز کمک می‌کند.