به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشكی قانونی كشور؛ رضا علاءالدینی، سرپرست بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با اشاره به مصوبه تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد در برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اساس این برنامه مسئولیت تشكیل بانك اطلاعات هویت ژنتیک ایران به عهده قوه قضاییه گذاشته شده و قوه قضاییه این موضوع را جزو تكالیف سازمان پزشكی قانونی قرار داده است و سازمان با همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مراحل تكمیل و ساخت بانک را انجام می‌دهد.

وی با بیان این‌كه پس از ابلاغ این مسئولیت به پزشكی قانونی، مراحل اولیه تأسیس بانک در پزشكی قانونی بررسی و تدوین شد، تصریح كرد: فعالیت بخش‌های ژنتیک سازمان پزشكی قانونی از اوایل دهه 70 آغاز شده و با توسعه این فعالیت‌ها، آزمایشگاه‌های بیشتری در سطح كشور مشغول به فعالیت شده‌اند كه در نهایت با تشكیل بانک هویت ژنتیك امكان ذخیره‌سازی و مقایسه نتایج آزمایشات‌ DNA در سطح كشوری فراهم شده است.

علاءالدینی با اشاره به تدوین آیین نامه بانك هویت ژنتیک در سازمان پزشكی قانونی كشور ادامه داد: برای تصویب نهایی این آیین نامه طی جلسات مستمر و منظم در حال رایزنی با نمایندگان قوه قضاییه، دادستانی كل كشور و‌ نیروی انتظامی هستیم و امیدواریم تصویب و ابلاغ آن چندان به درازا نكشد.

سرپرست بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در باره اجرای مراحل فنی تشكیل بانک نیز ادامه داد مراحل فنی تشكیل بانک شامل تهیه نرم افزار نگهداری و مقایسه شناسنامه‌های ژنتیكی افراد چهار فاز خواهد داشت كه فاز اول آن نهایی و به پزشكی قانونی تحویل داده شده است.

به گفته وی، با راه اندازی فاز اول نرم افزار فنی بانك، امكان مقایسه شناسنامه‌های ژنتیكی افراد فراهم شده است. همچنین با پیگیری‌های انجام شده محل مناسبی برای تعبیه سیستم سخت افزاری بانك در سازمان پزشكی قانونی كشور فراهم شده است. 

علاءالدینی خاطرنشان كرد: در فازهای بعدی طراحی نرم افزار فنی امكان برقراری ارتباط الكترونیک بین بانك اطلاعات هویت ژنتیک با آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشكی قانونی و نیروی انتظامی فراهم می‌شود تا بتوانیم از این طریق شناسنامه ژنتیكی افراد را به طور الكترونیک دریافت و ذخیره كنیم.

سرپرست بانک اطلاعات هویت ژنتیكی ایران با اشاره به تعریف شناسنامه‌های ژنتیک افراد گفت: هر فرد از جامعه دارای دو سری اطلاعات شخصی (مشخصات فردی نظیر نام، شماره ملی، محل تولد و ...) و نیز اطلاعات هویت ژنتیكی است. اطلاعات هویت ژنتیک در حال حاضر از طریق آزمایشات بر روی 16 منطقه DNA قابل تشخیص و ثبت به صورت شناسه‌های ژنتیكی است. مجموعه مشخصات فردی و شناسه‌های ژنتیكی افراد شناسنامه ژنتیكی را تشكیل می‌دهد.

وی با بیان این‌كه وظیفه اصلی بانک هویت ژنتیک مقایسه و تطبیق شناسنامه‌های ژنتیكی افراد است،‌ تصریح كرد: با راه اندازی فاز اول امكان مقایسه اطلاعات ورودی با اطلاعات ذخیره شده در بانک فراهم شده است.

وی درباره گروه‌های هدف بانک اطلاعات هویت ژنتیک، یادآور شد: یكی از مهم‌ترین گروه‌های هدف در تمام دنیا محكومان جرائم كیفری هستند. دریافت اطلاعات محكومان حاضر در زندان‌ها كه دوره محكومیت كیفری خود را می‌گذرانند، از اولویت‌های بانک هویت ژنتیک محسوب می‌شود كه آن بانک در صورت تصویب نهایی آیین نامه و تأمین بودجه امكان دریافت نمونه‌ها و ثبت شناسنامه‌های ژنتیكی را پیدا خواهد كرد.

علاءالدینی، دیگر گروه‌های هدف در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران را شامل نمونه‌های DNA به دست آمده از صحنه‌های جرم بقایای به جای مانده انسانی، نمونه‌های بستگان مفقودین كه از زمان مفقودیت آن‌ها بیش از سه ماه گذشته باشد، كارشناسان آزمایشگاه‌های ژنتیک و سایر موارد به پیشنهاد مراجع ذی‌ربط و تصویب هیات مدیره بانک برشمرد.

سرپرست بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در پایان اظهار امیدواری كرد: با تصویب آیین نامه بانک، تأمین اعتبارات و نهایی شدن نرم افزار فنی، بانک وارد مراحل عملیاتی و اجرایی در قالب برنامه پنج ساله توسعه شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: