به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، محققان استرالیایی با استفاده از نقشه و عکس های گوگل ارث موفق به کشف 2 هزار سایت باستان شناسی در عربستان شدند.

این پژوهشگران با استفاده از گوگل ارث، یک هزار و 977 سایت باستان شناسی پنهانی در عربستان سعودی را کشف کردند که یک هزار و 82 عدد از آنها مقبره های ساخته شده به شکل قطره اشک هستند.

دیوید کندی، یکی از محققان دانشگاه استرالیای غربی برای کشف این سایت ها، یک هزار و 240 کیلومتر مربع را اسکن کرد. وی یکی از همکاران خود را به عربستان سعودی فرستاد تا از صحت یافته های خود مطلع شود. او با مقایسه تصاویر با ساختارهایی که کندی از اردن جمع آوری کرده بود، نشان داد که این سایت ها حدود 9 هزار  سال قدمت دارند.

در سال 2008 محققانی از ملبورن استرالیا با استفاده از یک برنامه کامپیوتری، 463 سایت پتانسیل را در صحرای رجیستان در افغانستان پیدا کرده بودند.