به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر وحید چگینی، رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این زمینه اظهار داشت: با تایید مدیریت پروژه جهانی OBIS و با هدف پر کردن خلاء های موجود به ویژه در حوزه علوم زیستی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در دی ماه 1392 به عنوان هماهنگ کننده منطقه‌یی سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی (OBIS) در آب های خلیج فارس و دریای عمان (PEGO-OBIS) انتخاب شد. بر همین اساس، سامانه اطلاعات مکانی زیستی جهانی (Ocean Biogeographic Information System) که بخشی از بدنه سامانه جهانی داده ها و اطلاعات اقیانوسی (International Oceanographic Data and Information Exchange) در کمیسیون بین دولتی اقیانوسی (IOC) است راه اندازی شد تا کشورها را در ارزیابی های ملی و منطقه‌یی و تشخیص نقاط حاصل خیز تنوع زیستی، یاری کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فاصله سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی در بیش از 80 کشور و در قالب مراکز منطقه‌یی و با حضور بیش از سه هزار محقق در حال فعالیت است. در این راستا و با توجه به سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در انتشار داده ها و اطلاعات طرح های پژوهشی در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تعریف شد تا تمام اطلاعات زیستی منتشر شده در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان را به مدت یک سال جمع آوری کند.

چگینی افزود: وجود یک بانک اطلاعاتی زیستی منسجم و هم سو با استانداردهای بین المللی می تواند در دراز مدت کشور را در شناخت و رصد گونه های مهاجم دریایی که ممکن است از طریق آب توازن کشتی ها و یا چسبیدن به پیکره شناورهای بزرگ نفتی و تجاری ( بیوفولینگ) منتقل می شوند یاری کند. کارشناسان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بر این باورند که وجود چنین بانک اطلاعاتی زیستی در مقیاس جهانی نیز اهمیت فراوانی دارد.