دکتر فرزانه فرحزاد در گفتگو با خبرنگار سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا گفت:«مجموعه «مطالعات ترجمه» پروژه ای است که از دو سال پیش برای کار روی آن با نشر قطره وارد تعامل شده ایم و هدف این اثر معرفی و گسترش قلمرو این رشته است، زیرا رشته «مطالعات ترجمه» با شاخه های دیگری چون روانشاختی، فلسفه و جامعه شناختی در ارتباط است.»

وی در پاسخ به نقش ترجمه چنین آثاری گفت: «رشته «مطالعات ترجمه» یک رشته نوپاست و یکی از شاخه های کاربردی آن نوع ترجمه، آموزش و کیفیت سنجی است زیرا این رشته ناظر بر رشته های دیگر است. این اثر تنها به نوع ترجمه نمی‌پردازد بلکه رویکرد آن توجه به نوع حرکت سایر علوم و سیر یک ترجمه است با پرداخت به روشن کردن تاثیرات آن در جوامع مختلف و چگونگی تعیین مسیر برای ادبیات جوامع مختلف است.»

وی تصریح کرد:«جامعه هدف این ترجمه ایجاد بستری مناسب برای استفاده دانشگاهیان، محققان و پژوهشگران است اما این بدین معنا نیست که افراد دیگر علاقه مند به این حوزه از آن بی بهره باشند بلکه این اثر بسیار جامع بوده و قابلیت های فراوانی دارد.»

لازم به ذکر است، افرادی که در این پروژه مشارکت داشته اند از هیات های علمی دانشگاه های مختلف کشور هستند و تا پایان سال 92، هشت مجموعه از آثار مرتبط با این رشته توسط  انتشارات قطره به چاپ رسیده است.