مسئولین بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال به مهمانان ویژه خود صنایع دستی هدیه می دهند.

طی گفتگوهای صورت گرفته بین معاونت صنایع دستی و مسئولین برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران امسال به مهمانان ویژه این نمایشگاه در کنار هدیه دادن کتاب، آثار صنایع دستی هدیه می دهند. حرکتی که می تواند به فرهنگی سازی و ترویج صنایع دستی ایرانی کمک کند.

دکتر بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی وهنرهای سنتی کشور طی بازدید از بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با دکتر سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد ملاقات کردند و با تقدیر از این اقدام وزارت ارشاد ابراز امیدواری کردند تا همکاری های بین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگی ارشاد اسلامی بیش از پیش گسترش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: نمایشگاه کتاب تهران رویداد بسیار تاثیرگذاری در عرصه فرهنگی کشور است و امسال هم با تدابیر صورت گرفته از سوی وزارت ارشاد این رویداد در سطحی مطلوب و شایسته برگزار شده است.

دکتر صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی نمایشگاهکتاب تهران گفت: امسال تلاش تمامهمکاران ما در وزارتخانه بر برگزاری باشکوه ایننمایشگاه بوده وامیدواریم که ماحصل کار مورد توجه شرکت کنندگان قرار بگیرد.

در این نشست دو طرف اظهار امیدواری کردند تا با توسعه همکاری های بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری زمینه های بیشتری برای استمرار برنامه های فرهنگی در داخل و خارج از کشور فراهم آید.