مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی کشور گفت: چشم انداز، اهداف و رسالت هر موزه باید تعریف شود.

به گزارش سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی ادراه کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی، محمدرضا کارگر در بازدید از موزه مردم شناسی ارومیه به همراه محمد قربانی معاون میراث فرهنگی استان با بیان این مطلب اظهار داشت: در تعریف چشم انداز یک موزه باید ارزش ها و باورهای جامعه احیاء گردد.

وی ادامه داد: در بحث اهداف، موزه ها باید مشخص کنند که به کدام زمینه می پردازند؛ به طور مثال در موزه های مردم شناسی باید مشخص شود که پوشش محلی، نوع موسیقی، آداب و رسوم و فرهنگ و... هر منطقه به نمایش گذاشته می شود و یا اینکه به تمامی این عرصه ها می پردازند.

کارگرافزود: رسالت یک موزه باید معرفی فرهنگ و باورهای آن جامعه باشد.

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی کشور موزه مردم شناسی ارومیه را از نظر چیدمان خوب توصیف کرده و گفت: این موزه در مقایسه با سایر موزه های مردم شناسی در کشور از وضعیت بهتری برخوردار است.