امان الله قرایی مقدم در گفتگو با خبرنگار سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا گفت:«عکس شخصی رییس جمهور که توسط شخص ایشان در فضای مجازی منتشر شد، بازخوردهای متفاوتی را به دنبال داشت.»

وی در ادامه افزود:«این حرکت از نظر تقویت روحی و روانی خوب بود و توجه به جامعه ورزش که از سوی جوانان کشور صورت می گیرد، جنبه ملی و میهنی دارد. توجه به کشور و ملی گرایی را در جامعه نشان می دهد و از نظر من امر موجه و خوبی برای ابراز هویت ملی و روح و روان جامعه است.»

قرایی مقدم خاطرنشان کرد:«با توجه به اینکه فوتبال امروزه در مرکز توجه همه افراد و زندگی ما قرار دارد و هوش و حواس ما به این مساله جلب شده است، کار جالب و نویی است.»

این جامعه شناس تاکید کرد:«با توجه به اینکه در راه سرافرازی کشور، جوانان تلاش می کنند که در همه میادین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و ... رییس جمهور هم دوشی زیبایی را انجام داد. همانطور که رسم است و در بسیاری از موارد افراد درجه یک کشورها حضور اینچنینی خواهند داشت.»

قرایی مقدم در پایان عنوان کرد:«برای من جالب است ایرانیانی که سال هاست مهاجرت کرده اند، و شاید حتی ایران را ندیده باشند، هویت و همیت ملی را پاس می دارند و هنوز با لباس ورزشی و صورت های به رنگ پرچم ایران، با اشک شوق ایران را تشویق می کنند.»