امروز، مصادف است با بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان؛ روزی که خبر شهادت مولی الموحدین در تمام آسمان و زمین پیچید. 

روزی که از زمین و آسمان خون می بارد. مرتبه این شب‌های عزیز از هزاران شب برتر و بالاتر است زمانی که نامه تقدیرمان را می نویسند.

شعر زیر شاید گویای گوشه‌ای از این روز و شب‌ها باشد:

 شب هزار شب (به مناسبت شب شهادت حضرت علی(ع) شب های قدر)
 
*امشبه را فرصت است وقت غنیمت شمار
یار خبر داده است، تا به خرابه بیا

*فرصت جبران گذشت زود بپا خیز تو
میکده خواهند بست، این شب آخر بیا

*از ملکوت تا زمین راه هزار ماهه را
یک شبه تقدیم کنند وقت لقاء است بیا

*سرخ و سفید و سیاه هر چه که کردی تباه
جمله ببخشند گناه، اشک به چشمان بیا

*ساقی به من گفته که تا به سحرحاضر است
اصل می امشب بود، با دل بی غش بیا

*مردم ایران ما جمله عزیزان ما
پیر و جوانان ما هر چه که هستی بیا

*این همه را گفتم و خود ننمودم ادا
باز مرا شد ندا کوتهی کرده بیا

*مسعود هشیار باش، این شب قدر دیدنی است
سفره ای گسترده است، یار برایت بیا

مسعود عباسی نژاد

روز شهادت مولی الموحدین، حضرت علی ابن ابیطالب(ع) را به تمام شیعیان جهان تسلیت می گوییم.