حجت الاسلام والمسلمین سید حامد موسوی کاشانی در خصوص استفاده جوانان از شبهای قدر به خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا می گوید: آنچه که در روایات ما مورد تاکید قرار داشته و حتی سفارش پیامبر گرانقدر اسلام حضرت محمد (ص) نیز بوده است بحث توبه ی فرد جوان است.

ان الله یحب التوابین
وی ادامه داد: خداوند در بخشی از آیه 222 سوره بقره می فرماید "ان الله یحب التوابین" یعنی خدا توبه کنندگان را دوست دارد و این راه را برای انسان گذاشته است که از گناهان خود را برگردند و خدا کسی که مسیر اشتباه خود را برگردد و از این فرصت استفاده کند را دوست دارد. حال اگر این انسان در سنین جوانی خود از گناهانش برگردد خداوند بیشتر او را مورد عنایت خود قرار می دهد. اینکه یک جوان در دل شب با خدای خودش خلوت می کند و از فرصتی که دارد برای نزدیکی به خالقش بهره می برد و از گناهانی که کرده ابراز پشیمانی می کند ، این جوان را خدا بیشتر از افراد مشابه اش دوست دارد.

شب های قدر فرصتی برای بیداری دل هاست
وی شب های قدر را فرصتی برای نزدیکی انسان به معبود دانست و با ذکر مثالی ادامه داد: ماه رمضان همانند یک سراشیبی در عمرماست. خداوند یک سری سراشیبی مثل ماه رجب و رمضان در عمر ما قرار می دهد. همانند ماشینی که خاموش می شود و چند نفر باید بیایند آن را هل بدهند تا روشن شود ، ماشین دل های ما نیز در طول سال بر اثر عیب ها و گناهان مختلف خاموش شده است. ماه رمضان فرصتی است که ما ماشین دل هایمان را روشن کنیم. خب یک ماشین را اگر در سراشیبی قرار دهیم راحت تر روشن می شود و ماه رمضان نیز سراشیبی ای است برای روشن شدن دل های ما. شب قدر همانند بزنگاهی است که دل های خاموش می تواند بیدار شود و بیداری اش در تمامی طول سال نیز حفظ شود. سفارش همه ی بزرگان و امامان دین به توبه مخصوصاً برای جوانان است و جوان بدلیل صافی و صیقل بودن دلش توبه اش بیشتر نزد خدا مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.