گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت سالروز تولد مولانا نشستی را با حضور اصحاب فرهنگی، اندیشمندان و مولاناپژوهان برجسته کشور در سالن اجتماعات این کمیسیون برگزار كرد.

به گزارش سرویس آموزش جوان خبرگزاری برنا، دکتر سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و استاد دانشگاه تهران با اشاره به این حقیقت که امروز جهان از هر دوره دیگری بیشتر نیازمند صلح و انتشار پیام صلح و دوستی است، برای تاکید بر اهمیت تعالیم و مفاهیم مولانا در این زمینه، برگزاری چنین بزرگداشتی را ضروری دانست.

گفتنی است در این نشست استاد کریم زمانی شارح برجسته آثار مولانا، دکتر ابراهیمی دینانی چهره ماندگار فلسفه، دکتر افتخار حسین­عارف رییس موسسه فرهنگی اکو و و دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون سخنرانی كردند.