مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به اقدامات این دفتر برای تشویق جوانان به ازدواج گفت: فرهنگ سازی راه گریز جوانان از ازدواج را سد می کند.

دکتر بهمن بهمنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با سرویس آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا با بیان این مطلب افزود: فرهنگ سازی و کمک به جوانان برای نگاه عاقلانه به ازدواج و اینکه زناشویی را خشونت تلقی نکنند و در برابر آن جبهه گیری نداشته باشند از اقداماتی ست که این دفتر به دنبال دستیابی به آن است.

بهمنی با اشاره به اقدامات صورت گرفته این دفتر برای ترویج ازدواج در جامعه بیان کرد: با ایجاد مراکز مشاوره، افزایش تسهیلات ازدواج و تشکیل نهضت ملی آموزش خانواده می توان به این مهم دست یافت.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل نهضت ملی آموزش خانواده تصریح کرد: اگر این نهضت با ھدف حمایت از خانواده به منظور پاسخگویی به نیازھای جوانان و آماده سازی آنان برای جوابگویی به نیازھای خانواده تشکیل شود می تواند در این زمینه موثر باشد و تلاش می کنیم با این امر جریان ساز باشیم تا خانواه ها خود بتوانند جوانانشان را برای انتخاب درست و به موقع تشویق کنند.

بهمنی با بیان اینکه این دفتر از هر برنامه ای که ازدواج آسان را پایه ریزی کند حمایت می کند افزود: از جمله این برنامه ها تسهیل در وام ازدواج، ایجاد امکانات اجتماعی و مهم تر از آن تغییر باورها و نگرش های غلط اجتماعی درباره ازدواج است که این امر با آموزش مستقیم و غیر مستقیم در همه مراکزی که جوانان حضور دارند میسر می شود.

وی در پاسخ به این سوال که به نظرتان این آموزش ها تا چه میزان می تواند مانع فرار جوانان از مسئولیت تشکیل خانواده باشد افزود: اگر کسی باشد که راه رفتار درست را به جوانان بگوید ذهن پردازشگر او این راه را پیدا می کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده ادامه داد: جوان ما باید به این باور برسد که ازدواج اگر چه تعهدآور است اما می تواند سهیل گر زندگی هر فردی نیز باشد.