فرج الله عارفی، نماینده مردم جیرفت، بافق و کرمان گفت: شخصیت و عملکرد فرهادی مورد قبول اکثر نمایندگان مجلس است.

عرفی با اشاره به عدم رای اعتماد گزینه های پیشین در گفتگو با گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا افزود: اگر رئیس جمهوری زودتر ایشان را به مجلس معرفی می کرد قطعا رای اعتماد می آورد، چون نظر اکثر نمایندگاه نسبت به فرهادی مثبت است و با تمام قوا از محمد فرهادی حمایت می کنند.

وی تصریح کرد: فرهادی شخصیت و پیشینه مثبتی دارد و از حوزه سیاست به دور است و فردی سیاسی محسوب نمی شود. در سوابق وی خدمت به جمهوری اسلامی را می توانیم مشاهده کنیم.

این نماینده مجلس در پایان سخنانش تاکید کرد: فرهادی با توجه به سوابق اجرایی و پست های وزارتخانه ایی که در گذشته داشته شخصیت قابل قبول و شایسته ایی برای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.