فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی  گفت : موضع اولیه وزیر پیشنهای علوم در مجلس این است که وی رای اعتماد بیاورد.

وی با اشاره به این مطلب که اگر مطالب جدیدی مطرح نشود در گفتگو با گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا افزود: با بررسی های انجام شده فرهادی می تواند رای اعتماد خود را از مجلس کسب کند. چون وی حساسیت های وزاری پیشنهادی قبلی را ندارد.

بشیری در پایان سخنانش تصریح کرد: وقتی گزینه ای به محلس معرفی می شود نگاه نمایندگان مجلس به آن فرد از اهمیت خاصی برخوردار است و تا کنون نگاه مجلیسان به فرهادی مثبت و خوب است.