به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، در سال 1389 ، جهان،شاهد رویدادها و نوآوری های مهمی در بخش فنی و مهندسی بود، در این گزارش به برخی از مهمترین این دستاوردها اشاره می کنیم:


مکانیک کوانتوم گرما را به برق تبدیل کرد


فیزیکدانان برای اولین بار موفق شدند با استفاده از اثرات کوانتومی، انرژی گرمایی را مستقیما به برق تبدیل کنند.

دانشمندان دانشگاه آریزونا برای اولین بار ایده ای را توسعه دادند که با بکارگیری ماهیت موجی الکترون می تواند گرمای مازاد از دستگاه های مختلف را به انرژی الکتریکی قابل استفاده تبدیل کند.

کلید این فناوری جدید در یک قانون کوانتوم است که به دوگانگی موج- ذره شهرت دارد. در دوگانگی موج- ذره، اجسام ریزی چون الکترون ها می توانند به جای اینکه همانند یک ذره رفتار کنند رفتاری شبیه به یک موج داشته باشند.  آغاز مسافرت بزرگ ترین قایق خورشیدی جهان 
بزرگترین قایق خورشیدی دنیا با 6 سرنشین سفر دور دنیای خود را که هشت ماه به طول می انجامد از بندر موناکو در فرانسه آغاز کرد.

 این قایق که Tûranor PlanetSolar نام دارد و بزرگترین قایقی است که انرژی خود را از خورشید تامین می کند روز دوشنبه 27 سپتامبر با پرچم سوئیس از بندر موناکو در فرانسه سفر خود را آغاز کرد. هدف از ماموریت سفر دور دنیای این قایق خورشیدی کسب اطلاعات جدید در عرصه بهبود حرکت و توسعه وسایل حرکتی خورشیدی است.