سرویس دانشگاه برنا/ سمانه سلمانی

توکل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛ بلکه در مواقع حساس و دشواری که برایتان پیش می آید، بیشتر از همیشه، به نیروی ایمان به خدا، تکیه کنید و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید که در چنین صورتى، به یاری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.

با توجه به اینکه راهکار اساسی در تحصیل موفق، کسب انگیزه و تقویت نشاط و شادابی درسی است امروز را مطابق با برنامه زیر پیش بروید:

رشته ریاضی

2ساعت فیزیک
3ساعت عربی
3ساعت هندسه و گسسته

رشته تجربی

2ساعت فیزیک
4ساعت دینی
2ساعت عربی

مرور ادبیات، زبان و ریاضی فراموش نشود.

رشته انسانی

3ساعت رانشناسی
4ساعت اقتصاد
2ساعت دینی

مرور زبان و به علاوه آزمون‌های جامع اقتصاد، روانشناسی، جامعه و فلسفه فراموش نشود.