به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا به نقل از پایگاه خبری سی.نت، به تازگی عکسی از یک کت مردانه در پایگاه های اینترنتی مرتبط با فناوری رایانه منتشر شده است که تا حدودی همه را غافلگیر کرده است.

در نگاه اول به این عکس، این کت مردانه که به وسیله دکمه های صفحه کلید پوشانده شده است این شائبه را به وجود می آورد که شاید این طرح، یک مد لباس باشد؛ اما مسئله ای باعث سردرگمی و هیجان متخصصان رایانه شده است، کاربردی بودن همه دکمه های صفحه کلید است.

بر اساس این گزارش، هنوز اطلاعات بیشتری درباره این لباس رایانه ای منتشر نشده است، ولی همگان منتظر هستند تا کارآیی این لباس را بیازمایند.