علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، درباره برنامه های وزارت علوم در سال 90 گفت: وزیرعلوم تحقیقات و فنآوری برنامه‌های این وزارتخانه در سال 90 را در چهار بخش تشریح کرد.

بسته پیشنهادی وزیر علوم برای ارتقا کیفیت

وی ادامه داد: بخش اول برنامه‌های وزارت علوم درباره ارتقای کیفیت آموزشی بود که در این بخش وزیر علوم هفت راهکار و سیاست ارایه داد.

استخدام یک هزار عضو هیات علمی در سال 90

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این هفت بسته سیاستی گفت: در این بخش اصلاح هرم اعضای هیات علمی، توسعه کمی و کیفی دوره‌های میان‌رشته ای ، توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی، استخدام هزار عضو هیات علمی جدید در سال 90، توسعه مکانیزم های ارزیابی و نظارت براساس مدل‌های بومی و منطقه‌ای، تهیه سند تحول آموزشی در سال 90 و رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس شاخص های بومی و منطقه‌ای عنوان کرد.

تهیه و تدوین سند تحول آموزشی

وی افزود: امسال سند تحول آموزشی توسط وزارت علوم تدوین شده نهایی خواهد شد.

بازنگری دروس دانشگاهی مطابق با نیاز بازارکار

سلیمی تصریح کرد: در بخش دوم وزیر علوم از بازنگری دروس دانشگاهی در سال 90 خبرداد، متاسفانه اکنون بسیاری از دروس دانشگاهی ما کاربردی نیست و برنامه‌های درسی دانشگاه باید براساس یک چارچوب و یک تعریف جدید مطابق با نیاز های جامعه تهیه و تدوین شود.

ابلاغ 50 سرفصل جدید درسال جاری

وی یادآورشد: وزیر علوم در این زمینه هم دو سیاست ارایه کرد، سیاست اول تهیه حداقل 50 سرفصل جدید در سال 90 بود که این 50 سرفصل در سال جاری به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد که عمده ترین آن در مقطع کارشناسی ارشد است.

تعیین و تکلیف دانشکده‌های فنی حرفه‌ای

سلیمی با بیان اینکه همچنین امسال در گروه علوم انسانی 50 کتاب جدید به دانشگاه‌ها معرفی خواهد شد تصریح کرد: بخش سوم برنامه وزارت علوم مربوط به وضعیت دانشکده‌های فنی حرفه‌ای در سال 90 بود.

وی ادامه داد: با توجه به انتقال دانشکده‌های فنی حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم یک برنامه جامع برای دانشجویان فنی و حرفه‌ای تهیه و تدوین شده است تا دانشجویان از این بلا تکلیفی خارج شوند.

تعیین مدل شهریه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آخرین برنامه سال 90 وزارت علوم را تعیین مدل جدید برای تعیین شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی و غیر دولتی عنوان کرد و گفت: وزارت علوم در سال جدید شاخص‌های تعیین شهریه این دانشگاه‌ها را عنوان می‌کند.