علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه درباره اینکه اسلامی شدن دانشگاه‌ها تحت نظر تنها یک نهاد انجام گیرد گفت: اسلامی کردن دانشگاه‌ها یک کار فیزیکی نیست که با نگاه‌ بخشی و وارد شدن یک نهاد و سیستم سامان دهی شود.

وی ادامه داد: اسلامی کردن دانشگاه‌ها به معنای روح حرکت، فعالیت و تلاش در دانشگاه‌ها براساس مدل های جدید است .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اسلامی کردن دانشگاه‌ها اقدامی است که بوسیله همه دانشجویان، استادان ، وزارت علوم و حتی ارگان‌های دیگر قابل اجرا است.

وی افزود: اسلامی کردن دانشگاه‌ها ساختمان سازی و جاده سازی نیست که توسط یک نهاد و یا یک بخش انجام گیرد و آن بخش بگوید که به تنهایی قادراست آن را سامان‌دهی کند.

سلیمی افزود: سیاست‌گذاری درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها ممکن است توسط یک نهاد و یا ارگان انجام گیرد اما نمی‌توانیم اصل اسلامی کردن دانشگاه‌ها را به یک بخش و یا نهاد خاص واگذار کنیم تا مابقی بخش ها بیکار بمانند.