به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، پشه ها علاوه بر این که برای انسان ها مزاحمت ایجاد می کنند، می توانند عامل مرگ هم باشد. این حشره باعث بیشترین میزان مرگ و میر در جهان است، تنها پشه مالاریا سالیانه بیش از دو میلیون انسان را از بین می برد. در حالی که حیوانی مانند خرس تنها بین پنج تا ده نفر را در طول سال می کشد و یا حمله کوسه در سال باعث مرگ صد نفر می شود.


نیش پشه ماده می تواند بسیار کشنده باشد به طوری که با نیش های به ظاهر بی خطر، بیماری های گوناگون و مهلکی مانند تب دنگی (Dengue fever) و مالاریا به انسان منتقل می کنند.


پشه ها از حدود 200 میلیون سال قبل در زمین زندگی می کنند. عمر این حشره بین سه تا شش هفته است و با سرعت و تعداد بسیار زیادی زاد و ولد می کند.