به گزارش سرویس دانشگاه برنا، مرضیه وحید دستجردی با راه‌اندازی دوره دكتری تخصصی پژوهشی(Ph.D.by research) در مركز تحقیقات جراحی‌های كم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ظرفیت 2دانشجو در پردیس همت موافقت کرد.


همچنین با موافقت وزیر بهداشت، دوره دكتری تخصصی پژوهشی(Ph.D.by research) در 2 مركز تحقیقات علوم دارویی رازی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران با ظرفیت 2 دانشجو در پردیس همت راه‌اندازی می‌شود.