به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، مرد 36 ساله ای در تایلند نزد دکتر رفت و به توصیه دکتر تخم های انگل روده انسان را خورد.

با توجه به این که در مقالات پزشکی بسیاری، محققان روش انگل درمانی را برای درمان انواع بیماری -از بیماری کورن تا آسم- پیشنهاد کرده اند، این مرد از این روش درمانی استفاده کرد. این انگل ها بر روده بزرگ تاثیر می گذارند. در نهایت این مرد توانست بیماری خود را کاملا درمان کند.

دانشمندان می گویند که در طول این دوره کرم خوری یک ساله، تمام نشانه های بیماری از بین رفت، بدن وی نوعی ماده مخاطی برای دفع این کرم ها تولید کرد و این مایع غلیظ روده های او را پوشش داد و زخم های روده بزرگ او کاملا درمان شد.