به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، یک سال پس از معجزه برادران رایت و امید بشر برای پرواز، خیاطی اتریشی نوعی پالتو- چترنجات مخصوص طراحی کرد و امیدوار بود که بتواند با آن پرواز کند.

فرانز رایکلت (Franz Reichelt) قصد داشت که این پالتو را که به دست خودش دوخته بود آزمایش کند. با یک دستگاه ویدئو چرخان در دست، وی از بالای برج ایفل به پایین پرید و خیلی سریع مرد.

این ویدئو رقص مرگ رایکلت را نشان می دهد و تصاویر پایانی مربوط به آخرین لحظات زندگی او در حین اندازه گیری آنچه که پشت سر گذاشته، است.