به گزارش سرویس دانشگاه برنا، علی آدمی‌مدیركل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم ، با بیان این كه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه هویت‌بخشی به دانشجویان و ارتقاء آگاهی این قشر در رابطه با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی برنامه‌ها و اقدامات متعددی صورت داده است، گفت: یكی از اقدامات مؤثر برای نیل به این هدف آن بوده است كه برخی دانستنی‌های اساسی در حوزه‌های مختلف ایران‌شناسی به صورت كتاب، منتشر و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به ضرورتهای موجود، مجموعه دانستنی‌های ایران با هدف معرفی و تبیین ابعاد مختلف در حوزه ایران‌شناسی و آگاهی بخشی و تعمیق آگاهی قشر دانشجو،برای كسب شناخت گسترده‌تر و عمیق‌تر پیرامون تمدن اسلامی-ایرانی  در راستای تحكیم و تقویت هویت ملی این بخش از جامعه، منتشر شده ‌است.

دومین كتاب دانستنی‌های ایران با عنوان «سیر تاریخی زبان فارسی» به قلم مهدی عباسی، توسط دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی تهیه و در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر كشور توزیع شد.