به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: 3 درصد تولید ناخالص ملی کشور در نقشه جامع علمی به بخش پژوهش تعلق خواهد گرفت.

دکتر محمد باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: بر اساس برنامه ما باید در پایان 5 سال افزایش دانش آموختگان را در دوره كارشناسی به 20 درصد برسانیم كه خوشبختانه در زمینه پزشكی وضعیت ما بهتر است.

وی با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله بوسیله نقشه جامع علمی كشور گفت: باید راهبردهای عملیاتی و برنامه ریزی زمان دار و منظمی را برای این كار طراحی كنیم.

لاریجانی از نقشه جامع علمی كشور به عنوان یك مجموعه جامع، هماهنگ و پویا از اهداف و سیاست ها و نیز الزامات برنامه ریزی تحولات راهبردی فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزش های اسلامی و ایرانی با یك نگاه بلند مدت به آینده برای دستیابی به اهداف كشور یاد كرد.

رییس دانشگاه علوم پزشكی تهران با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 30 آذر افزود: نقشه جامع علمی كشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و تاكید آن بر نقش آفرینی موثر چرخه علم، فناوری و نوآوری به ویژه در حوزه علوم پزشكی و حوزه سلامت است و در روزهای آینده با حضور رییس جمهور رونمایی می شود.

دكتر لاریجانی با بیان این كه دفتر پایش نقشه جامع علمی كشور در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی طراحی شده و یك ممیزی در رشته های تخصصی در معاونت علمی رییس جمهور راه اندازی شده گفت: در برنامه پنجم توسعه بسیاری از نكات محوری نقشه جامع علمی كشور لحاظ شده است.

او همچنین توانمند سازی بخش های غیردولتی برای مشاركت كشور در تولید علم و فناوری را در این برنامه یادآور شد و گفت: تحول در نظام آموزشی و پژوهشی و تحول در ارتقای علوم انسانی و نیز گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان در این نقشه مورد تاكید قرار گرفته است.