به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، نتایج آزمایش بر روی مغز 58 داوطلب، نشان می دهد قسمت بادامه مغز (Amygdala)، در کسانی که دوستان زیادی دارند، بزرگ تر است.

به عقیده دانشمندان بادامه مغز (Amygdala)، تمامی فعالیت های اجتماعی در مغز انسان بر عهده دارد. به عنوان مثال، یکی از ساده ترین وظایف آن اینست که به شما کمک کند که میان یک دوست و فردی غریبه تفاوت قائل شوید. پزشکان امیدوارند با کمک این نتایج بتوانند روابط اجتماعی بیمارانی که دچار مشکل هستند به کمک مغز آنها بهبود دهند.