به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، تومورهای بدخیم درحال حاضر دومین علت مرگ و میر در بعضی از کشور های جهان و سومین علت مرگ و میر در برخی از مناطق کشور بعد از حوادث قرار دارند.

دکتر مسعود شایسته آذر دبیر علمی سمینار دو روزه علایم و نشانه های تومورهای بدخیم که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد، در این باره می گوید: پیشرفت های بسیار، تحقیقات گسترده و پیشرفت امکانات جراحی باعث شده تا اکثر ضایعات در صورت کشف در دوران آغاز بیماری، قابل کنترل و درمان باشند. از جمله علل ناتوانی در درمان های قاطع در اکثر موارد کشف تومور در مراحلی است که دست اندازی های وسیع صورت پذیرفته باشد و حذف کامل ضایعه توموری امکان پذیر نیست.

او خاطر نشان کرد: به منظور یاد آوری مجدد، جلب توجه و ارائه روش های جدید تشخیص، سمینار دو روزه ای تحت عنوان علایم و نشانه های تومورهای بدخیم برنامه ریزی و برگزار شد و طی آن نشانه شناسی و علائم تومورهای بدخیم در حیطه های جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و زایمان، چشم پزشکی و اورولوژی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در این میان از نظرات همکاران محترم انکولوژیست وعلوم آزمایشگاهی نیز استفاده شد.

دبیر علمی همایش گفت: به صورت کلی هر تغییر در وضعیت های گوارشی، سیستم های اداری، سرفه های خشک متناوب، خون ریزی های بدون توجیه در خانم ها و وجود هر توده خصوصا بعد از چهل سالگی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و دردهای مداوم و شبانه، تب غیر قابل توجیه نیز از مواردی است که نیاز به بررسی دارد. البته در بعضی موارد معاینات مکرر جهت غربالگری توصیه می شود.

دکتر شایسته آذر خاطر نشان کرد: همه هدف و سعی ما بر این بوده است با اطلاع رسانی، یاد آوری مجدد و بیان شیوه های جدید تشخیصی جهت همکاران محترم پزشک و پیرا پزشک جهت توجه برای تشخیص سریعتر و به موقع ضایعات بد خیم برداشته تا بیماران زمانی مورد توجه، شناسایی و تشخیص قرار گیرند که ضایعات توموری قابل درمان قطعی هستند.