به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، یک زن بیست ساله بعد از احساس درد در ناحیه چشم راست خود، به بیمارستان مراجعه کرد و پس از معاینات پزشکان معلوم شد که بین عنبیه و قرنیه چشم زن یک کرم وجود دارد.

بعد از انجام آزمایشات گروه پزشکی سریعا تصمیم گرفتند چشم زن را جراحی و کرم را به صورت زنده خارج کنند. به گفته متخصصان اگر کرم در داخل چشم زن می مرد درد بسیار شدیدی ایجاد می کرد. پزشکان عقیده دارند این کرم، وارد خون این زن شده و از آنجا به چشم او نفوذ کرده است.