به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، این سیاره با نام GJ 1214b، به هنگام عبور از جلوی ستاره مرکزی که به دور آن می چرخد، مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل و بررسی اتمسفر سیاره، گروه اختر شناسان به هنگام عبور سیاره از جلوی ستاره مادر خود، نوری که از ستاره بیرون می آمد را مورد مشاهده و مطالعه قرار دادند.

با عبور قسمتی از نور ستاره از میان اتمسفر سیاره، بسته به ترکیب شیمیایی و آب و هوای روی آن، طول موج مخصوصی از نور بدست می آید. با بررسی این طول موج ها مشخص شد که اتمسفر این ستاره از آبی که به شکل بخار و ابرهای ضخیم و مانند مه دیده می شود، تشکیل شده است.

سیاره GJ 1214b در سال 2009 میلادی در شیلی با کمک تلسکوپ 3.6 متری ESO کشف شد. بررسی ها نشان داد که این سیاره، دارای اتمسفر است.

ژاکوب بین، مدیر گروه اختر شناسان می گوید: "این اولین سیاره فرا زمینی است که اتمسفر آن مورد مطالعه قرار گرفته و ما موفق شدیم که به مرحله مهمی از توصیف گیتی ها برسیم."

شعاع سیاره GJ 1214b تقریبا 2.6 برابر شعاع زمین و اندازه آن 6.5 برابر بزرگتر از زمین است و این ویژگی سبب می شود که این سیاره در ردیف سیاره های معروف خارج از منظومه شمسی قرار گیرد.

این سیاره هر 38 ساعت یک بار به هنگام چرخش در فاصله 2 میلیون کیلومتری ( 70 برابر نزدیک تر از فاصله گردش زمین به دور خورشید)، به دور ستاره مادر خود می چرخد.