محمد علی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا، درباره نبود بازار کار برای برخی از رشته‌ها، عنوان کرد: معمولاً رشته‌هایی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی تدریس می‌شود پیرامون مسایلی است که جامعه به نوعی با آن درگیر است و همین امر یکی از ملاک‌های تاسیس یک رشته در وزارت بهداشت است.

وی افزود: مزیت وزارت بهداشت بر دیگر نهادها این است که زمان تاسیس یک رشته‌ جدید، ابتدا در جامعه نیازسنجی انجام داده و موقعیت شغلی دانش‌آموختگان را در مورد آن درنظر قرار می‌دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر در یک نقطه تراکم شغلی دیده می‌شود یا اینکه نیروی مناسب کار وجود ندارد به دلیل توزیع نامناسب نیروی انسانی است و این مشکل در جایی به وجود می‌آید که گرایش دانش آموختگان به فعالیت در مناطق محروم کم است.

وی در پایان یادآور شد: در دانشگاه‌ها باید دانشجویی تربیت کرد که خدمت به مناطق محروم را هم در نظر داشته باشد تا دیگر مشکل کمبود فرصت شغلی به چشم نخورد.