به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، تست‌زنی یا پاسخگویی به سوالات کنکور موضوعی است که در این یادداشت به آن می پردازیم. هر گاه کلمه تست‌زنی عنوان می‌شود، ناخودآگاه کنکور را به یاد می‌آوریم، یک سوال و 4 جواب در زمانی محدود.

برای اینکه در تست زنی به آمادگی دست یابید، در مطالعات روزانه‌ای که برای آماده‌سازی خود انجام می‌دهید 30 تا 40 دقیقه را به تست‌زنی اختصاص دهید و سعی کنید که در پایان مطالعه روزانه این کار را انجام دهید.
 
در تست زنی‌های روزانه سعی کنید که زمان تحت اختیارتان را مدیریت کنید و به شکلی الزام‌آور خود را مقید به زمان کنید. این تمرین در روز آزمون به کمک شما خواهد آمد و به عینه اثر این تمرین‌ها را خواهید دید.

در صورت توانایی‌ها در کنکورهای آماده‌سازی شرکت کنید، زیرا با این کار علاوه بر حصول آمادگی با محیط و فضای آزمون آشنایی می‌یابید و استرس شما به حداقل می‌رسد.

نکته تکراری اما مهم دیگر آن است که بر روی سوالاتی که جوابشان را نمی‌دانید یا در پاسخ دادن به آن‌ها تردید دارید توقف نکنید، بلکه به سراغ سوال بعد بروید زیرا آن زمانی را که شما در حال کلنجار رفتن با سوالی مشکوک هستید، می‌توانید به حداقل 3 سوال دیگر پاسخ دهید و در نهایت پس از اتمام سوالات به سراغ آن گزینه‌هایی بروید که نمی‌دانستید و به دنبال راه حل بگردید.