محمد رحتمی معاون پژوهشی دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا، گفت: در حال حاضر نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حال ارزشیابی دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی هستند.

وی در این باره افزود: ارزشیابی دانشگاه‌ها به این معناست که تمام فعالیت‌های سال گذشته دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند که این گزینه عبارتند از تعداد مقالات ارایه شده از سوی دانشگاه، طرح‌ها و کنگره‌ها، فعالیت‌های دانشجویی و ارایه طرح‌های بین‌المللی که امتیازات دست یافته از این موارد باعث می‌شود تا رتبه دانشگاه‌ در رنکینگ دانشگاه‌های علوم پزشکی مشخص شود.

رحمتی بیان داشت: نمایندگان وزارت بهداشت در طول یک ماه، ابتدا مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها را امتیازبندی می‌کنند و بعد از آن تمام دانشکده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی با اعلام اینکه این دانشگاه 2 سال متوالی در رتبه دوم دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی قرار گرفته است، تصریح کرد: امسال هم پیش‌بینی می‌شود که این دانشگاه 10 تا 15درصد رشد داشته باشد.