به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «امین بهزاد مهر» را به عنوان سرپرست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و «محمود اوکاتی صادق» را به عنوان سرپرست دانشگاه زابل منصوب كرد.

به گزارش برنا، «امین بهزادمهر» عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است و پیش از این ریاست پژوهشکده فناوری نانو این دانشگاه را برعهده داشته است. همچنین «محمود اوکاتی» دکترای مهندسی برق و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و پیش از این ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را برعهده داشته است.