به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا، تصاویر مارهای سمی از مناطق مختلف که توسط «گیدو موکافیکو» عکاس فرانسوی گرفته شده است، در مجله نشنال جئوگرافی منتشر شد.مارهای سمی و سبز مامبا که در آفریقا زندگی می‌کنند.

مار افعی که کم‌تر از 60 سانتی‌متر طول دارند اما بسیار سمی هستند و از تنوع رنگی بالایی برخوردارند.
مارهای سمی کاپرهد که در آفریقای شمالی زندگی می‌کند.
«شاه ماهی کالیفرنیا» این مارها اکثراً به رنگ سفید یافت می‌شوند و در آمریکا و شمال مکزیک یافت می‌شوند.
«امپراطور بوآ کانستریکتور» مار سمی که زیستگاه آن در آمریکای مرکزی است.

«لیوپایتون آلبرتیسی» از گونه غیر سمی مارهای پایتون هستند که در گینه نو زندگی می‌کنند.
«دندروسپیس ویریدیس» مار سمی و بلندی است که بومی مناطق غربی آفریقا است.

«اپیکرات کنشریا» مار بوآ که در آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می‌کند.

«ویپرا آسپیس» افعی سمی که در جنوب غربی اروپا زندگی می‌کند.
«آپادورا» مار سمی است که فقط یک گونه با نام پاپونا دارد
و در گینه نو زندگی می‌کند.
«ناجا پالیدا» کبرای بومی آفریقا
«ناجا سیامنسیس» نوعی افعی چینی-هندی است که در جنوب شرقی آسیا زندگی می‌کند.
«پایتون رجیوس» مار سمی که در آفریقا زندگی می‌کند و کوچک‌ترین عضو خانواده پایتون‌ها است.