غلامعلی نادری مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد و غیر‌ انتفاعی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس دانشگاه برنا اعلام کرد: دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم درصدد است برای کمک به دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی، دفتر آموزش‌های آزاد را در این دانشگاه‌ها راه‌اندازی کند.

وی با اشاره به فعالیت 295 موسسه غیر دولتی دركشور، عنوان كرد: تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی در كشور تا سال 86، 181 موسسه بود كه این تعداد در سال 87 به 244 موسسه افزایش یافت و اكنون نیز به 295 موسسه رسیده است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد و غیر‌ انتفاعی وزارت علوم با اشاره به تعداد مجوزهای اصولی و تقاضاهای ایجاد موسسات غیر انتفاعی با بیان اینكه بیشترین تقاضا‌ها در سال 85 بود، اظهار كرد: همچنین در سال 84، 76 مجوز اصولی ارایه شد كه در سال 88 این تعداد مجوز اصولی به 20 عدد كاهش یافت و در سال 89 موسسات غیر انتفاعی توانستند 30 مجوز اصولی و 25 مجوز قطعی دریافت كنند كه كاهش شیب صدور مجوز به دلیل رعایت برخی مسایل در وزارت علوم انجام گرفت.

به گزارش برنا؛ به گفته مسوولان موسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی یکی از مشکلات اساسی این موسسات و دانشگاه‌ها مبلغ ناچیز شهریه است که از دانشجویان دریافت می‌کنند. دفتر آموزش‌های آزاد و غیر ‌انتفاعی وزارت علوم در صدد است برای کمک به وضعیت این موسسات و دانشگاه‌ها دفتر آموزش‌های آزاد را در این دانشگاه‌ها راه‌اندازی کند تا بخشی از هزینه‌های خود را از این طریق تامین کنند.