به گزارش خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا، در یادداشت پیش با عنوان قواعد کسب اطلاعات  درباره ویژگی‌های قواعد کسب اطلاعات اولیه سخن راندیم، در این یادداشت نیز ادامه مطلب پیش را پیگیری می‌کنیم.

یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اطلاعات اولیه باید شکلی جذاب داشته باشد و داوطلب را به سوی خود بکشاند، در این صورت اشتیاق شما برای فراگیری بیشتر خواهد شد، این موضوع را می‌توان به معلمی همانند کرد که به روشی دوست داشتنی و با بیانی شیوا به انتقال و تدریس مطالب درس می‌پردازد و باعث ایجاد علاقه در دانش‌آموزان و دانشجویان می‌شود و آنان نسبت به آن درس تعلق خاطر می‌یابند.

مهم‌ترین موضوعی که در فراگیری اطلاعات اولیه باید مدنظر قرار گیرد و موجب انبساط خاطر و ترغیب شما می‌شود، فکر به آینده و قبولی در آزمون کنکور و پذیرفته شدن در رشته تحصیلی است که همواره آرزویش را داشته‌اید.

حتی تصور اینکه بتوانید با تحصیل در رشته مورد نظرتان به دیگران کمک و در جامعه خود نقش بسزایی را ایفا کنید، نیروی محرک بزرگی برای شما محسوب می‌شود، همچنین از این موضوع غاقل نشوید که دانش بشری از توجه و کنکاش در زندگی ساده و طبیعی بوجود آمده است.

در نهایت باید گفت اطلاعات اولیه نقش بسیار مهمی در مطالعات کنکوری شما دارد، دانستن دلایل یادگیری و اهمیت علمی که می‌آموزید شما را از دیگران متمایز می‌کند، ما به وجود می‌آییم که در راه دانستن به کمال دست یابیم و شما اکنون با فراگیری این اطلاعات اولیه بسیاری از مطالب را در وجود خود نهادینه می‌کنید که حتی ممکن است در آینده‌ای دور به کارتان بیاید.