نسل سراجی رییس سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس دانش و فناوری برنا، درباره برخورد با متخلفان آزمون دستیاری سال گذشته گفت: امسال خاطیان حق شرکت در آزمون را نداشته‌ و اگر هم ثبت‌نام کرده بودند، از حضورشان در آزمون ممانعت به عمل آمد.

وی با اشاره به یک مورد از این متخلفان، خاطر نشان کرد: فقط یک‌ نفر از این متخلفان توانست با ارایه رأی دیوان عدالت اداری در آزمون شرکت کند، البته این به معنای برائت وی نبود، ایشان در آزمون شرکت کرده‌اند، اما وی نیز از فرایند گزینش کنار گذاشته خواهد شد، زیرا حکم نهایی نداشت.

رییس سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور رسیدگی به تخلفات را به 2 قسمت قضایی و دانشگاهی تقسیم کرد و افزود: رسیدگی به این موضوع از یک جهت بر عهده دادگاه‌هاست و از طرف دیگر مربوط به وزارتخانه است که ما در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات، پرونده دانشجوی خاطی را بررسی می‌کنیم که آیین‌نامه این 2 نهاد با هم متفاوت است.

نسل سراجی درباره حیطه اختیارات هیات بدوی توضیح داد: در این آیین‌نامه که مصوب مجلس است، به وزارت بهداشت و وزارت علوم اختیار داده شده که در هیأت بدوی در مورد تخلف دانشجویان حکمی صادر شود که پس از صدور، متخلفان می‌توانند به حکم اعتراض کرده و رسیدگی به حکم در دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به دادگاه تجدیدنظر متخلفان آزمون دستیاری سال گذشته، یادآور شد: محل دادگاه تجدیدنظر در وزارت علوم است. هنگامی که نسبت به رأی صادره اعتراض شد، دادگاه تجدیدنظر با حضور نماینده وزارت بهداشت برگزار و حکم تأیید شد، یعنی از نظر ما روند کار هیأت تخلفات بدوی و تجدیدنظر به پایان رسیده است.

رییس سنجش آموزش پزشکی کشور در پایان با بیان اینکه حیطه تصمیم‌گیری وزارت بهداشت و وزارت علوم با قوه قضاییه متفاوت است، گفت: فرایند رسیدگی به تخلفات عمومی کشور، مسیر خود را دارد و ما نمی‌توانیم در هیأت تخلفات، شخصی را به زندان معرفی یا حکمی عمومی صادر کنیم و این مسوولیت به عهده دادگاه‌هاست.